Tin mới nhất
Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022

Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022

Thực hiện Hướng dẫn số 5/HDLT/SGDĐT-CĐN ngày 10/9/2021 của Sở GD&ĐT Bắc Giang V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm học 2021-2022; Để kịp thời ứng ...
Thư viện ảnh 5
Thư viện ảnh 6
Thư viện ảnh 4
Thư viện ảnh 3
Thư viện ảnh 1
Thư viện ảnh 2